NAYA

NAS22301 STONE

NAS22301 STONE

€39.00

ACRYLIC SHELL & RAFFIA

NAYA  neckpiece

Composition
100% Polyester