NAYA

NAS22301 STONE

NAS22301 STONE

€19.50 €39.00

ACRYLIC SHELL & RAFFIA

NAYA  neckpiece

Composition
100% Polyester